Framtidens narkotikapolitik

By 01 January 0001

Regeringen har något som kallas för ANDT-strategin. Förkortningen står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Det här är själva grunden för vår narkotikapolitik och hur samhället hanterar drogproblematiken. Huvudmålet med denna strategi är:

• Att samhället ska vara utan narkotika och dopning, mindre medicinska- såväl som sociala skador som ett resultat av alkohol och ett minskat användande av tobak.

• Var fjärde år förnyas ANDT-strategin och den nuvarande sträcker sig fram till 2020. Med tanke på att narkotikapolitiken inte lyckas nå framgång med några av delmålen i strategin så är det dags för reform.

• Vad som behöver göras för att modernisera vår narkotikapolitik är att stryka visionen om det narkotikafria samhället, en utdaterad formulering, som ska ersättas med mål om noll narkotikarelaterade dödsfall och skademinimering! Kanske är det orealistiskt men det är bara en vision..

Texten "Skrota gamla nollvisionen i nya ANDT-strategin! Nämn skademinimering! Ny nollvision!! 0 narkotikarelaterade dödsfall."

Den nuvarande narkotikapolitiken är naiv och dubbelmoralisk!

Du läste rätt här ovan, den nuvarande narkotikapolitiken är både naiv och dubbelmoralisk! Den är naiv eftersom den strävar efter ett samhälle fritt från narkotika. Detta kanske låter bra på pappret, men i verkligheten är det naivt nonsens! Det är det eftersom människor har använt sig av olika preparat för att berusa sig på olika sätt och vis ända sedan urminnes tider. Att tro att detta är något som vi helt plötsligt ska kunna bli av med är oerhört naivt.

Istället för att sträva mot att bli ett narkotikafritt samhälle borde vi sträva mot att bli ett samhälle där narkotikabruk kan ske under så ordnade former som möjligt. Detta kan bland annat till exempel handla om att förse sprutnarkomaner med rena sprutor för att förhindra spridningen av blodsjukdomar som HIV och hepatit-c så mycket som möjligt.

Det kan också handla om att förbättra undervisningen kring de skador som narkotika orsakar. Detta bör dock även inkludera undervisning kring de skador som alkohol orsakar. Det är just det faktum att alkohol är så accepterat som det är som gör hela den här debatten så dubbelmoralisk.

Alkohol är nämligen också en drog. Den enda skillnaden är att den har funnits så länge i det västerländska samhället att den har blivit accepterad. Detta är dock helt galet när man tittar på de skador som alkohol orsakar. Bland annat finns det ett stort antal personer i vårt land som dricker ihjäl sig varje år. Dessutom får alkohol folk att bete sig på sätt som de aldrig hade gjort i nyktert tillstånd.

Faktum att alkohol är så accepterat som det är gör därför hela den här debatten oerhört dubbelmoraliskt. Vad som spär på detta ytterligare är att cannabis samtidigt ses som någon form av dödsdrog som skulle vara mycket farligare än alkohol. Detta är inget annat än ren och skär nonsens!

Dels finns det en mängd med medicinska undersökningar som visar på att alkohol har en betydligt skadligare effekt på kroppen än vad cannabis har. Dessutom gör cannabis folk lugna medan alkohol kan få även den mest tillbakadragna av personer att börja bete sig som en ligist.

Som ett exempel kan man tänka sig tanken att man har två barer bredvid varandra, en där folk dricker alkohol och en där folk röker cannabis. Vart tror ni att det är mest sannolikt att det bryter ut slagsmål? Den som svarar att risken för slagsmål är större i den bar där det röks cannabis har uppenbarligen aldrig vistats bland personer som röker cannabis eller befinner sig helt enkelt i en annan verklighet.

Att legalisera cannabis skulle dessutom kunna ha flera andra positiva effekter. Det hade bland annat inneburit att pengarna från cannabishandeln hade kunnat gå till skatter istället för att gå till kriminella gäng. Just cannabis är nämligen en av huvudinkomsterna för de gäng som terroriserar våra städer.

Dessutom hade en legalisering av cannabis inneburit att konsumenterna av det hade sluppit beblanda sig med kriminella personer för att skaffa sig sin cannabis. Att de behöver göra detta är lika orättvist som det hade varit om du hade behövt köpa din alkohol från kriminella gäng. Bara för att någon röker cannabis betyder det nämligen inte att den personen är kriminell. Eller i Sverige innebär det enligt lagen per automatik tyvärr att en person som röker cannabis klassas som det, och just det här behöver det bli en ändring på.

Det är även bara att kolla på de många amerikanska stater som har valt att legalisera cannabis och se vilka positiva effekter detta har fått där. Att man bland svenska politiker inte ens vill tala om denna fråga är inget annat än anmärkningsvärt. Sverige som hävdar sig vara ett land i framkant när det kommer till det mesta framstår när det kommer till det här som rena rama U-landet.

Sedan hävdar vi inte att vem som helst ska kunna gå och köpa tunga droger som heroin och metamfetamin i en vanlig affär, droger som bevisligen är mycket skadliga för kroppen. Men att just cannabis är olagligt måste det bli en ändring på. Och när det kommer till tyngre droger så behöver man slänga den naiva visionen om ett narkotikafritt samhälle i papperskorgen.

Precis som när det gäller sexhandeln så är narkotika nämligen någonting som det alltid kommer att finnas en efterfrågan för. Det ligger nämligen i människans DNA. Att tro att man ska kunna få all narkotikaanvändning att upphöra är därför lika troligt som att människans sug efter sexuell närkontakt skulle försvinna. Svenska politiker verkar helt enkelt inte befinna sig i verkligheten när det kommer till frågor som dessa. Det är dags att de börjar göra det nu.

Ett första steg är alltså att legalisera cannabis. Genom att göra det kommer man även kunna slå ett hårt slag mot de kriminella gängen som vi var inne på tidigare.

Vad kan jag göra?

Om du vill se förändring och en mer realistisk narkotikapolitik så kan du göra följande:

• Kontakta makthavare och media. Säg att du vill se en förändring av ANDT-strategin som börjar gälla 2021.

• Skriv inlägg på sociala medier som kritiserar #ANDT och den utopiska visionen om ett #narkotikafritt samhälle.

• Tillsammans är vi starka! Gå med i vår grupp på Facebook, det finns även en Facebook-sida .

• Länka till Narkotikafritt.se från din hemsida/blogg eller i sociala medier.

• Kommentera på den här sidan!

• Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.